Obsah

Cesta k Hůrce

V závěru měsíce května 2014 byla započata stavba uvedené komunikace, kde ve výběrovém řízení uspěla firma Silnice Nepomuk s.r.o. s vítěznou cenou 1 770 000,- Kč bez DPH. Na tuto akci je přislíbená dotace ve výši 1 190 973,- Kč z Regionálního operačního programu Jihozápad. S přípravou uvedené komunikace bylo započato v roce 2007. Po ukončení stavby 20. 6. 2014 bude plynárenské zařízení umístěné v této komunikaci odprodáno firmě RWE GasNet, s.r.o. za částku 237 160,-Kč.