Obsah

Lesní cesty

Ve vlastní režii pokračují nutné i plánované opravy cest v lesích. Byly vybudovány nové a v případě potřeby opraveny stávající svodnice na odvodnění cest.