Obsah

Mateřská škola

Po provedení odvodnění 1. pavilonu MŠ pracovníky města nastoupila firma STAFIS KT Pačejov s.r.o., která provádí zateplení celého pavilonu. Realizační cena akce je ve výši 353 836,- Kč.V době letních prázdnin budou zhotoveny nové chodníky k pavilonům pracovníky města.