Navigace

Obsah

Propustky v Křížovicích

Následkem povodní minulých let došlo k poškození dvou propustků na místní komunikaci v obci. Oprava většího propustku byla zadána firmě Silba a.s. Klatovy za cenu 596 559,- Kč, na tuto akci je přislíbena finanční spoluúčast Farmy Číhaň s.r.o. Oprava menšího propustku byla provedena pracovníky města.