Navigace

Obsah


Rodný domek Františka Křižíka

  Zrekonstruovaný rodný domek Františka Křižíka, slavného rodáka Plánice, byl slavnostně znovuotevřen 25. června 2010. Dovršilo se tak tříletého úsilí řady odborníků, skupiny dobrovolníků i vedení města. Od roku 1956 to byla první celková a opravdu konzervující rekonstrukce celého objektu od sklepení až po půdu. Rekonstrukce odpovídá v současnosti všem právním normám, byla provedena pod dohledem památkářů, má funkční sklepení, kompletně novou podlahu a dokonce poprvé za jeho existenci je možné dodržet i zákonné povinnosti výstavní, neboť muzeum má konečně i nezbytné vytápění. Expozice je moderní, srovnatelná se způsobem adjustace a presentace artefaktů ve světě.

 

Dr. Ing. František Křižík


narozen: 8.července 1847 Plánice u Klatov
zemřel: 22.ledna 1941 Stádlec u Tábora

Elektrotechnik, vynálezce, podnikatel

  Dr. Ing. František KřižíkPocházel z Plánice, malého města ze šumavského předhůří, kde se narodil v rodině chudého ševce. V Plánici prožil léta raného dětství a vychodil zde základní školu. Studoval na reálce v Klatovech a roku 1866 přešel do Prahy na techniku. Studia nemohl z existenčních důvodů dokončit a tak nastoupil do praxe k firmě Kaufmann v Praze, kde se vyráběly telegrafní, signalizační a různé měřící přístroje. Pracovní zaměření firmy přivedlo Křižíka k železnici, která v té době prožívala neobyčejný rozmach. Soustředil se na telegrafní a zabezpečovací zařízení pro železnice. Po působení u různých železničních společností se stal roku 1873 telegrafním přednostou na Plzeňsko - březenské dráze. Roku 1878 získal patent na signalizační blokové zařízení pro vlaky jedoucí za sebou. Bylo úspěšně používáno na Severní dráze Ferdinandově i dalších drahách v Rakousku-Uhersku.

  Návštěva světové výstavy v Paříži v roce 1878 přivedla Křižíka k problematice elektrického osvětlení. Začal pracovat na zdokonalení tzv. Jabločkovovy obloukovky. Vyrobil nový elektromagnetický regulátor. V Plzni vstoupil do společenství s podnikatelem Ludvíkem Piettem, který Křižíkovi umožnil experimentovat ve své továrně na papír. Z této spolupráce vznikla vlastní konstrukce obloukové lampy systému Piette - Křižík, patentovaná v roce 1880. O rok později získala tato lampa první cenu na mezinárodní elektrotechnické výstavě v Paříži a byla patentována v Anglii, Paříži, USA, Německu a dalších zemích. Finanční zisk z těchto patentů a výroby obloukovek v mnoha zemích umožnil vynálezci zřídit si vlastní podnik. V roce 1881 František Křižík založil v Plzni v tzv. domě "U zvonu" dílnu a začal pracovat v oboru elektrotechniky.

 Na začátku 80. let propagoval Křižík obloukovou lampu při různých slavnostních iluminacích, v roce 1883 se zúčastnil mezinárodní elektrotechnické výstavy ve Vídni. Protože podnikání bylo úspěšné, rozhodl se Křižík pro přestěhování firmy do Prahy - Karlína. K velkým zakázkám v této době patřilo elektrické osvětlení prezentační budovy Žofína (Praha). Vybudoval elektrárny a městské osvětlení v četných městech (Písek, Jindřichův Hradec, Žižkov, Karlín a další).

  V roce 1891 se uskutečnila v Praze tzv. Jubilejní výstava, konaná na památku 100. výročí první průmyslové výstavy v Praze. Byla do té doby největší přehlídkou výrobků českého řemesla, průmyslu, hospodářství a úspěchů na poli v kultury. František Křižík patřil k předním organizátorům, pořadatelům, ale také vystavovatelům na této akci. Na výstavišti ve Stromovce zařídil osvětlení, postavil zde světelnou fontánu a vybudoval první elektrickou dráhu spojující výstaviště s Letnou. V 90. letech 19. století se zasloužil o zavedení elektrické tramvajové dopravy v Praze. Roku 1896 vybudoval dráhu Praha - Libeň - Vysočany, roku 1897 dráhu Praha - Královské Vinohrady - Žižkov, dále stavěl elektrické dráhy v Plzni, v Bosně a Chorvatsku (mezi Gružem a Dubrovníkem).
V roce 1903 uvedl Křižík do provozu první meziměstskou elektrickou železnici v českých zemích mezi Táborem a Bechyní. K tomu patřilo nejen dodání elektrických vozů, ale také výstavba elektrárny, která zásobovala elektrickou energií město Tábor. V letech 1900 až 1909 konstruoval František Křižík pokusné elektromobily, které však nikdy nebyly sériově vyráběny.