Město Plánice

město Plánice

Oficiální stránky města

II/186 PRŮTAH PLÁNICE

Název projektu:
"II/186 průtah Plánice - chodníky"

Stručný popis projektu:
Předložený projekt s názvem "II/186 Průtah Plánice - chodníky" je součástí celkové rekonstrukce průtahu silnice II. třídy číslo 186, která vede z Klatov přes Plánici do Defurových Lažan, kde se napojuje na silnici II/188. Tato stavba řeší úsek silnice II/186 v intravilánu města Plánice, který je zároveň místní komunikací (ulice Klatovská). Rekonstrukce je řešena v úseku od staničení 0,177 po hranu náměstí.
Celková akce představuje rekonstrukci vozovky, přilehlých chodníků a výstavbu chodníků nových. Součástí stavby je vymezení parkovacích stání, úprava autobusových zastávek a doplnění přechodů pro chodce a míst pro přecházení. Odvodnění vozovky a přilehlých ploch je řešeno do nových uličních vpustí, které jsou zaústěny do kanalizace. Celková délka úpravy je cca 0,862 km. Rekonstrukce vozovky je navrhována za účelem prodloužení životnosti konstrukce vozovky, odstranění vyskytujících se povrchových poruch a zlepšení povrchových vlastností. Úprava parkování, autobusových zastávek a chodníků je navrhována především
s ohledem na zklidnění automobilové dopravy na průtahu obcí. Navrženými úpravami dojde ke snížení rychlosti projíždějících vozidel, čímž se zvýší zejména bezpečnost chodců a cyklistů.
Komunikace je navržena jako obousměrná dvoupruhová s přilehlými oboustrannými chodníky. V části stavby je navržen parkovací záliv pro podélné stání osobních vozidel, případně parkovací místa umístěná na chodníku. Autobusové zastávky jsou umístěné v jízdním pruhu. Stavba je navržena s ohledem na bezbariérový pohyb chodců a odpovídá vyhlášce č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Předmětem žádosti o dotaci (resp. způsobilých výdajů projektu) v rámci 53. výzvy IROP je výše uvedená úprava oboustranných přilehlých chodníků a výstavba chodníků nových podél silnice II/186, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně úpravy autobusových zastávek, přechodů pro chodce a míst pro přecházení.
Nové chodníky jsou budovány za účelem zajištění bezpečnosti osob v dopravě a budou sloužit jako bezbariérové komunikace pro pěší (pro obyvatele/rezidenty a návštěvníky města Plánice). Velký přínos budou mít chodníky pro uživatele veřejné dopravy, neboť zajistí bezpečný přístup chodců k autobusovým zastávkám. Současně zajistí přístup ke škole, sportovnímu areálu, k náměstí, restauracím, prodejnám potravin a dalším drobným provozovnám maloobchodu a služeb, které se nachází podél Klatovské ulice či v blízkém prostoru plánického náměstí. Budou využívány rezidenty z přilehlých rodinných a bytových domů a dojíždějícími při cestách do zaměstnání, škol, službami apod.).

Cílem projektu je zvýšení komfortu a zejména celkové bezpečnosti pro pěší i ostatní účastníky silničního provozu. Realizace projektu celkově zvýší bezpečnost pohybu pěších při cestách mezi hlavními zdroji a cíli pěší dopravy ve městě Plánice. Akce umožní bezbariérové užívání stavby a celkově zlepší podmínky pro mobilitu v rámci bezmotorových forem dopravy pro obyvatele a návštěvníky obce.
Výstupy a dopady projektu současně přinesou posílení synergických efektů mezi rozvojem šetrných nemotorových forem dopravy a kvalitou veřejného prostoru, jakožto i stavem životního prostředí. Nelze opomenout ani pozitivní vlivy chůze na zdravotní stav populace.
 

publicita

 

 

 

 

Situační plán:

Datum vložení: 25. 1. 2018 8:11
Datum poslední aktualizace: 18. 1. 2021 18:43
Autor: Správce Webu

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Záchranný kruh

Webkamera

Webkamera

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Interaktivní mapa

interaktivní mapa

Mikroregion Plánicko

logo

Turistická oblast Pošumaví

logo

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Czechpoint

czechpoint

Místní dědictví

Dědictví

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na