Město Plánice

město Plánice

Oficiální stránky města

Zbyslav

Zbyslav je malá vesnička, prakticky obklopená lesy, ležící asi 5 km severozápadně od Plánice Zbyslavs krásnou přírodní scenérií. Je to oblast pohody a klidu. První dochované písemné zmínky o Zbyslavi se datují k roku 1552, kdy byla psaná jako Zbislaw, Sbislav a také Zbislavj. Území obce patřilo původně cisterciáckému klášteru, který spravoval rozsáhlou oblast od Mlázov ke Zdemyslicům. Během historie náležela obec postupně k zelenohorskému panství, němčickému statku a panství Plánice. Dnes Zbyslav spadá správou pod město Plánice. Obec se skládá ze dvou částí, vlastní ves Zbyslav a osada zvaná Stuchlovna, dříve “Na Cvrndě“.

K místním historickým zajímavostem lze zařadit kapličku se „zázračnou studánkou“ nacházející se nedaleko za obcí a boží muka, ke kterým přijdeme cestou ke kapličce. Kapličku pravděpodobně nechala postavit někdy v létech 1692 -  1696 hraběnka, manželka Mikuláše z Morzina, který v té době vlastnil Měcholupy , a to z vděčnosti Panně Marii za uzdravení z nevyléčitelné choroby. Kaplička je vystavena na studánce, ze které kněžna pila vodu a pak si ji nechala dovážet i na koupele, což vedlo k jejímu uzdravení. U této kapličky se konaly pak pravidelné poutě a to vždy o tzv. Svatodušních svátcích zvaných též Letnice – seslání Ducha svatého. Tyto svátky připadají vždy na sedmou neděli a pondělí po Velikonocích.

Boží muka jsou v našem regionu architektonickou ojedinělou a historicky cennou sakrální památkou lidového stavitelství. Dobu jejich vzniku však můžeme jen odhadovat podle doby zakreslení v historických mapách.

V obci v současné době trvale žije 64 obyvatel, přitom na počátku dvacátého století jich zde bydlelo téměř 280.

 

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Czechpoint

czechpoint

Místní dědictví

Dědictví

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na