Město Plánice

město Plánice

Oficiální stránky města

Zbyslav

Zbyslav je malá vesnička, prakticky obklopená lesy, ležící asi 5 km severozápadně od Plánice Zbyslavs krásnou přírodní scenérií. Je to oblast pohody a klidu. První dochované písemné zmínky o Zbyslavi se datují k roku 1552, kdy byla psaná jako Zbislaw, Sbislav a také Zbislavj. Území obce patřilo původně cisterciáckému klášteru, který spravoval rozsáhlou oblast od Mlázov ke Zdemyslicům. Během historie náležela obec postupně k zelenohorskému panství, němčickému statku a panství Plánice. Dnes Zbyslav spadá správou pod město Plánice. Obec se skládá ze dvou částí, vlastní ves Zbyslav a osada zvaná Stuchlovna, dříve “Na Cvrndě“.

K místním historickým zajímavostem lze zařadit kapličku se „zázračnou studánkou“ nacházející se nedaleko za obcí a boží muka, ke kterým přijdeme cestou ke kapličce. Kapličku pravděpodobně nechala postavit někdy v létech 1692 -  1696 hraběnka, manželka Mikuláše z Morzina, který v té době vlastnil Měcholupy , a to z vděčnosti Panně Marii za uzdravení z nevyléčitelné choroby. Kaplička je vystavena na studánce, ze které kněžna pila vodu a pak si ji nechala dovážet i na koupele, což vedlo k jejímu uzdravení. U této kapličky se konaly pak pravidelné poutě a to vždy o tzv. Svatodušních svátcích zvaných též Letnice – seslání Ducha svatého. Tyto svátky připadají vždy na sedmou neděli a pondělí po Velikonocích.

Boží muka jsou v našem regionu architektonickou ojedinělou a historicky cennou sakrální památkou lidového stavitelství. Dobu jejich vzniku však můžeme jen odhadovat podle doby zakreslení v historických mapách.

V obci v současné době trvale žije 64 obyvatel, přitom na počátku dvacátého století jich zde bydlelo téměř 280.

 

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Czechpoint

czechpoint

Místní dědictví

Dědictví

Mobilní aplikace V OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a upozorněních, dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce.

V Obraze V Obraze AppStore Google Play