Město Plánice

město Plánice

Oficiální stránky města

Nová Plánice

Nová Plánice se rozkládá 4 km jihozápadně od Plánice, na jižním svahu nad potůčkem Oborka Nová Plánicea 1 km na východ od Křížovic. Vesnička leží v nadmořské výšce 603 m, kterou směrem na jih převyšuje ve výšce 660  m Křížovická hora.

Založení osady Nová Plánice se datuje ve 40. letech 19. století.  V té době muselo město Plánice dodávat státu vojáky a to odkudkoli. Proto padlo rozhodnutí vystavět za městem vesničku, která by se stala pomocným zdrojem branců. Toto rozhodnutí se zdálo příhodné i plánickým občanům, kteří vlastnili pozemky pro obdělávání poměrně daleko – až u Křížovic. Město proto nechalo zpracovat architektonický návrh vesnice a vyzvalo zájemce z celých Čech, aby se hlásili coby noví osadníci. Mezi přihlášenými byli Němci ze Šumavy, občané z Plánice, ale nejvíce se hlásili obyvatelé Křížovic.

Na místě, kde stojí Nová Plánice, stával řídký les s pěknou pastvinou, který začal roku 1840 pomalu mizet a začaly vyrůstat první malé chaloupky. Budování osady probíhalo nesnadno kvůli nedostatku finančních prostředků. Přesto do roku 1845 zde stálo 29 domků. Mezitím si občané pořídili za společné peníze kříž na kamenném podstavci, který stojí uprostřed návsi dodnes. V roce 1844 si občané vykoupili vodu od křížovických a její ústí vedli až doprostřed návsi. O rok později již byl uveden v archivech i úřední název osady Nová Plánička, což bylo později změněno na Novou Plánici. Osadníci mezi sebou však pojmenovali dědinku jako Nuzarov, který měl odrážet nelehké začátky plné bídy a živoření. Přestože obživa v té době byla nesnadná a naši předci si na živobytí museli vydělávat porůznu, občanská sounáležitost, přátelství a nezlomná víra v Boha je vedla k veřejné sbírce na výstavbu kapličky, která je dodnes dominantou návsi. O tom, že stavby byla složitá vypovídá dlouhá doba, po kterou probíhala, a sice léta 1879 až 1889.

Významným datem v historii dědinky je bezesporu rok 1927, byl založen Sbor dobrovolných hasičů. Ten se stal, hlavně ve druhé polovině minulého století na dlouhá desetiletí středobodem veškerého dění ve vesničce. Účastnil se hasičských soutěží a přehlídek k různým příležitostem, ve spolupráci s tehdejším Svazem žen, organizoval hasičské bály, karnevaly pro děti, oslavy MDŽ a vánoční besídky. Nadto zaštiťoval práce svazu mládeže jako například stavbu klubovny.

V současnosti žije v Nové Plánici 66 obyvatel ve 33 číslech popisných, z čehož je ovšem 7 domů trvale neobydlených. Několik rodin sem dojíždí rekreačně. Dění ve vesničce není tak pestré jako v minulosti, ale přesto stále funguje Sbor dobrovolných hasičů, který nás reprezentuje na soutěžích. Občané každoročně staví společnými silami májku a při pouti na sv. Václava se scházejí při mši v kapličce a posléze při posezení nad sklenkou ve zdejší hospůdce. Stejně jako tomu bylo po celá desetiletí v minulosti žije i dnes vesnička tichým klidným životem vísky v Pošumaví.

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Czechpoint

czechpoint

Místní dědictví

Dědictví

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na